சிட்னி தமிழ் அறிவகம்

Sydney Tamil Resources Centre

191 Great Western Highway Mays Hill NSW 2145 Australiya

Postal Address P O Box 4420 Homebush NSW 2140

Tel: (02) 9635 5748

Email:  info@strc.net.au

Web:  www.strc.net.au

அறிவகம் திறக்கபடும் நேரங்கள்

செவ்வாய், வியாழன்: காலை 10:00 மணியிலிருந்து மாலை 4:00 மணி வரை

சனி, ஞாயிறு: காலை 10:00 மணியிலிருந்து மாலை 4:00 மணி வரை